Ilmoitusehdot ja -säännöt

Kaakon Viestintä Oy:n kuluttajailmoitusehdot

01.01.2015

Näitä ilmoitusehtoja sovelletaan silloin, kun kuluttajailmoittaja (jäljempänä Ilmoittaja) ostaa Kaakon Viestintä Oy:n/Uutisvuoksi verkkopalvelusta perheilmoituksen tai muun kuluttajailmoituksen (jäljempänä Ilmoitus) julkaistavaksi Kaakon Viestintä Oy:n kustantamassa Uutisvuoksi-sanomalehdessä.

Maksuehdot ja Ilmoittajan maksuvelvollisuus

Verkossa tehty ostos maksetaan verkossa seuraavilla maksutavoilla: Nordea, Handelsbanken, Danske Bank, OP-Pohjola, Aktia, S-Pankki, Tapiola, Ålandsbanken, Visa ja Mastercard. Järjestöt-palstan ilmoitukset ja kuolinilmoitukset on lisäksi mahdollista maksaa laskulla jolloin Ilmoittajan tulee maksaa ilmoituksensa eräpäivään mennessä.

Viivästyneestä maksusta Kaakon Viestintä Oy:llä on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullisen huomautusmaksun, jonka suuruus on tällä hetkellä 5 euroa. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Kaakon Viestintä Oy voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi.

Kaakon Viestintä Oy voi edellyttää asiakkaalta ennakkomaksua tai vakuutta. Asiakaskohtaiset neuvottelut käydään ennen ilmoitusten julkaisua.

Maksuaika kuluttajille on 14 vuorokautta laskun päiväyksestä.

Laskuhuomautukset ja -reklamaatiot

Ilmoituslaskuja koskevat huomautukset ja reklamaatiot on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluttua laskun päiväyksestä Kaakon Viestintä Oy:n/Uutisvuoksen asiakaspalveluun: Puh 05 2100 2600 arkisin klo 8-16. Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@uutisvuoksi.fi

Ilmoitushinnat

Ilmoituksen hinta riippuu Ilmoittajan valinnoista, kuten ilmoituspäivästä ja Ilmoituksen koosta.

Laista, asetuksista tai viranomaisen toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä varauksia.

Arvonlisävero

Kuluttajailmoitushinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

Ilmoitusten julkaiseminen ja Ilmoituksia koskevat reklamaatiot

Ilmoitus varataan varausaikataulun mukaisesti.

Rivi-ilmoitukset ja perheilmoitukset tulee jättää viimeistään julkaisua edellisenä päivänä klo 14 mennessä, sunnuntain ja maanantain lehtiin perjantaina klo 14 mennessä.

Kuolinilmoitukset tulee jättää viimeistään julkaisua edellisenä päivänä klo 14 mennessä, sunnuntain ja maanantain lehtiin perjantaina klo 14 mennessä.

Kaikki hyväksytyt Ilmoitukset pyritään julkaisemaan varattuna päivänä. Mikäli Ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä kuitenkaan voida julkaista, lehti ei vastaa Ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Kaakon Viestintä Oy:n vastuu Ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu Ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen. Kaakon Viestintä Oy:n ei anna hyvitystä vähäisestä paino-, painatus- tai taittovirheestä, joka ei vaikeuta Ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä Ilmoituksen mainosarvoa.

Kaakon Viestintä Oy ei vastaa Ilmoitukseen tulleesta virheestä, joka johtuu Kaakon Viestintä Oy:lle toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta.

Mainontaa koskeva lainsäädäntö, normisto ja säännöstö

Ilmoittaja vastaa Ilmoituksen sisällön asianmukaisuudesta sekä Ilmoituksesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Kaakon Viestintä Oy noudattaa ja soveltaa käyttöön Mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä, alaan liittyvää lainsäädäntöä ja viranomaisen suosituksia.

Ilmoituksen peruuttaminen

Ilmoittajalla on oikeus peruuttaa ostamansa ilmoitus ilmoittamalla siitä Kaakon Viestintä Oy:n asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa ilmoituksen ostamisesta. Peruuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista Ilmoituksen viimeisen varausajankohdan jälkeen.

Rivi-ilmoitukset ja perheilmoitukset tulee jättää viimeistään julkaisua edellisenä päivänä klo 14 mennessä, sunnuntain ja maanantain lehtiin perjantaina klo 14 mennessä.

Kuolinilmoitukset tulee jättää viimeistään julkaisua edellisenä päivänä klo 12 mennessä, sunnuntain ja maanantain lehtiin perjantaina klo 12 mennessä.

Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Peruutuksen voi tehdä soittamalla tai lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluun. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Tietosuoja

Kaakon Viestintä Oy käsittelee tilaajien henkilötietoja rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Kaakon Viestintä Oy:n asiakasrekisteri

Tietosuojalauseke

Tilaajan tai asiakaspalveluun yhteyttä ottaneen henkilön ja Kaakon Viestintä Oy väliset puhelut voidaan tallentaa asiakaspalvelutapahtumien varmentamiseksi sekä asiakaspalvelun kehittämistä ja koulutusta varten.

Reklamaatiot

Riitatilanteissa kuluttajalla on mahdollisuus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä asiakaspalveluun:


Kaakon Viestintä Oy:n/Uutisvuoksen asiakaspalvelun yhteystiedot:

Puhelin:
05 – 2100 2500 ma-pe klo 8.00 – 16.00

Sähköposti:
asiakaspalvelu@uutisvuoksi.fi

Käyntiosoite:
Esterinkatu 10, Imatra

Aukioloajat:
Avoinna ti-pe klo 8.00 – 12.00

Kaakon Viestintä Oy
Uutisvuoksi
PL 1005
50101 Kotka